Eficiența Energetică

Politica Energetică a LIBERTY Galati

Managementul LIBERTY Galați a adoptat Politica Energetică, în conformitate cu cerințele standardului ISO 50.001: 2001 în baza căruia este certificat Sistemul de Management al Energiei din Combinat. Politica afirmă asumarea angajamentului nostru față de obligațiile stipulate de legislația în domeniu, a României și a Uniunii Europene.

Politica energetică expune obiectivele specifice ale unității noastre, cele mai importante referindu-se la:
• îmbunătățirea performanței de conservare și utilizare a energiilor în scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a oricărui alt impact asupra mediului;
• reducerea la minimum posibil a consumurilor de combustibili fosili printr-o optimizare permanentă a parametrilor de proces;
• diminuarea costurilor energetice, printr-un management sistematic și adecvat.

Prin proiectele derulate în Combinat conform strategiei energetice asumate, s-a reușit o reducere a consumurilor energetice cu 20%. din 2012 până în prezent.

Politica de Energie a LIBERTY Galați