Informații pentru acționari

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020

LIBERTY GALATI SA -Convocator AGOA pt. 30.07.2020

Lista candidaților propuși de Consiliul de Administrație pentru postul de administrator

CV Ajay Kumar Aggarwal – Engl – Rom.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Convocator A.G.E.A. LIBERTY GALATI – 14.01.2020