Informații pentru acționari

CONVOCATOR al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Liberty Galati pentru data de 28.01.2021
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020

LIBERTY GALATI SA -Convocator AGOA pt. 30.07.2020

Lista candidaților propuși de Consiliul de Administrație pentru postul de administrator

CV Ajay Kumar Aggarwal – Engl – Rom.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.07.2020
Convocator A.G.E.A. LIBERTY GALATI – 14.01.2020